گروه آموزشی : شیمی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/10/24
8-10 10-12 12-13 13-14 14-16 16-18 18-20
شنبه آزمایشگاه شیمی فیزیک شیمی فیزیک مهندسی شیمی فیزیک مهندسی
یک شنبه
دو شنبه آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
سه شنبه شیمی کوانتومی
چهار شنبه
پنج شنبه ترمودینامیک آماری ترمودینامیک آماری مباحث ویژه مباحث ویژه
جمعه